Henting av søppel rot og skrot med bærehjelp

Hjemmehenting av søppel

Vi henter søppel rot og skrot med varebil og bærehjelp. for kr 990,- pr. kubikk.

Ta kontakt med oss for bestilling av smart søppelhenting på telefon 91901001

Åpningstid 07:00 til 18:00 Man.-Fredag